950407179 / 966890518 / 920801286 [email protected]

CONSULTA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO


DATOS DE RECEPTOR

TIPO DE DOCUMENTO
NÚMERO DE DOCUMENTO

DATOS DE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE
NÚMERO DE DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN
IMPORTE TOTAL